ABD de Halının Altına Süpürülen Sorun; “Siyahiler-1-“

0

Her şey Amerika kıtasındaki verimli arazilerinin büyüklüğünden dolayı kas gücüne olan ihtiyaçtan başladı. Şeker kamışının tarlalara ekilmesiyle  pazardan gelen talepler daha büyük   insan gücünü talep etti.    Roma kafasıyla, Amerika’ya gelen Avrupalı tüccarın daha fazla kazanma hırsı birleşince arayış  başladı. Amerikalı tüccar Kas deposu olarak gördüğü Afrika’ya saldırmalarıyla insanlık tarihinin en vahşi sahneleri Kara Kıta da yaşandı.

Köle Efendi Mantığı Roma’nın Mirası

İnsanı meta olarak gören Roma kafası tekrar nüksetti. Milyonlarca Afrikalı hayvan gibi gemilere doldurularak  Amerika kıtasına taşındı. İş o kadar ileriye gitti ki neredeyse Afrika’da insan kalmaz oldu. Gelenler köle bile değil güruhtu. Aristoteles söylemiyle, “Kölenin  erdemi efendisine hizmet etmekti.” Nitekim bu kölelere en güzel örnek geçenlerde Korona’dan dolayı vefat eden Beyaz Sarayın başkanlık asansörcüsüdür.

Güney Kuzeyden Gelen Sorun

Güney’in kölelerle zenginleşmesi Kuzey’in iştahını kabarttı.  ABD ne doğru giden süreçte Kuzey Güney’i  yok ederek yeni bir devlet inşa etti. Kurucu babaların her şeyi düşündüğü bu süreçte nüfusun yarısına yakını oluşturan topluluğun bir kısmı “köle” olarak tanımlanırken .çoğu  tanımsız “güruh ”idi. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi dünyaya ilan edilirken  “siyahiler” sistem tarafında görmezlikten gelindi.

Obama’nın Söylemlerinden Demokrat Adaylara Bakmak.

Siyahi topluluk insan bile değildi. “Köle” olanlar sistemde yer bulunca biraz rahatladılar. “Güruh” ise satılıp alınmaya devam etti.. Erdemli Thomas Jefferson,  G. Washington’un, başkanlıklarında beyazın baskın olduğu ABD hayata geçirilmişti.

Halının Altına Süpürülen Siyahi Hakları

Kuzey Güney savaşından beri çözülemeyen “Siyahi   problemi”  hep görmemezlikten gelinerek halının altına süpürüldü. 1950 -1970 arasında ergenlik bunalımına giren Amerika toplumunun,  sivilceleri teker teker patlamaya başladı. Martin Luther King’le kendilerine lider bulan Afro-Amerikalıların sistem tarafından “insan olarak kabul edilme” mücadelesinde Malcolm X gibi  dini, cinsiyeti farklı sayısız siyahiler hayatlarını verdiler.

Katolik başkan JFK ABD nin “fabrika ayarlarına” karşısına alarak “bir milyon adam yürüyüşü” sonrasında Beyaz Sarayda siyahi Martin Luther King’i kabul etmesiyle her ikisini aynı kaderi paylaştılar. Katilleri hiçbir zaman bulunamadı. Başkan Kızılderililerden de özür dileyip toplumun ergenlik sorunları çözmek istemişse de  başaramadı. Vietnam Savaşı’nda halk, ABD askerini gerçek yüzünü gördü. Bir başka ergenlik sorunu patladı. Çözemediler. Sonuçta “Beyaz Efendiler” tarafından sorunlar hep halının altına süpürüldü.

Devam Edeceğiz.