ABD de “Ötekiler ile Ötekilerin “Ötekileri”-2-

0

İnsanlardaki fiziki genler gibi toplumlarında karakterini oluşturan sosyal genleri vardır. Bunları Tarih, din, çevre, kültür besler.  Halk dilinde toplumun mayası diyebileceğimiz bu vasıflar olağanüstü durumlarda toplumun davranışlarında kendini gösterir. ABD kuruluşunda var olan “ben ve öteki” kavramı Amerikan toplumunun karakteridir. İşin garibi Amerikan’ın beyaz ve erdemli kromozomlarını oluşturan kurucu babaları Püritenlerdir. Püritenlerin 17.yyda yaşadıklarını insan düşününce torunlarının şimdi yaptıklarını anlamlandıramıyor.

Kurucu Hacı Babaların Kemikleri Sızlıyor.

Martin Luther Katolik kilisesine karşı başlattığı “teslis” inancın anlamsızlığını, Allah’ın birliğini ikame ederek var olan öğretileri Protesto etmişti. Mücadele sırasında Luther kiliseyi hedefleri arasında çıkardı. Onun açtığı bu kapıdan Püritenler “şirksiz” olarak Allah’ı kabul eden yeni bir mücadele başlattılar. Protestanlar ise Püritenlere Avrupa’yı dar ettiler. Püritenler kendi şeriatlarını yaşayabilecekleri yer arayışına düştüler. Nihayetinde Amerika kıtasına göçtüler.

Amerikanlı tarihçilerin övündüğü bu dindar hacı babalarından John Endicott ve John Winthrop’ların 1630 larda Massachusestts’i kurarlar iken yaptıkları “ben”lerin “biz” olduğu, insanların inançları renklerinden “ötekileştirmediği” bir toplum inşa etmekti. Ama toplumun rengi Avrupa’dan gelenlerle artıkça Amerikalıların ana karakteri “Yanke’lerin” boyasını almaya başladı. Uyanık, şekilci dindar, hırslı, beyaz, piyasa adamı toplumun sosyal geni oldu. Amerika’nın kişiliğinde “biz” kayboldu. Yerini “ben” aldı.

Bizler “Ben” Olunca “Ötekilerde” Olur.

“Ben” gelince ”Öteki” kaçınılmazdı. Çünkü ”Ben” “öteki” ile hayat buluyordu. “Ben patron, öteki işçi, ben Efendi, öteki Köle, hayatta kalmaksa ona ben layığım “ düşüncesi herkesin genel kanaati idi. Bunun adı ekonomiden sosyal hayata doğru kayan şekliyle “kapitalizm” oldu. İnsanlar “Para ve Güç’le tanıştılar. Piyasa adamı herkesin ideali idi. O ideal şimdi iktidar olan Trump ’la hayat buldu. Bu sistemde zayıfın, düşenin dostu ve hakkı yoktu. Bu kişi beyaz, siyah olsa fark etmezdi.

Yarışa Baştan Yenik Başlayanlar

Birde yarışa baştan bir sıfır yenik başlayanlarda vardı. “Ötekiler…” Tenlerinden, renklerinden dolayı ayrıştırılanlar, insan olarak dahi tanınmayan güruhlar… Bunlar önce Kızılderili idiler. “Kaba, cahil saldırgan, vahşiler” gibi sıfatlarla tarif edildiler. Bu tarifte referans noktası Beyaz idi. Yok edilme noktasına getirilen bu Amerika’nın sahibi Kızılderililer, şu anda kendi topraklarında numunelik olarak kaldılar. Ardından kıta Afrika’sında taşınan artık günümüzde sorunun rengi olarak karşımızda duran Siyahiler.

ABD’de “Hispanic” Olmak

Siyahilerinde “Ötekisi “Hispanikler

İnsan dedesi zulme maruz kalmış birinin mazlumların yanında olacağını düşünüyor. Maalesef tam tersi olduğunu bize dünya tarihi gösteriyor. Dünün mazlum Yahudileri, Filistin’de Hitlerin kendilerine yaptığı zulmün daha fazlasını Filistinlilere yapıyor. Benzer durum özellikle ABD güney kesimlerinde siyahiler tarafından hispaniklere yapılıyor.

ABD güney eyaletlerinde siyahiler yaşadıkları mağduriyeti kişilikleri haline getirmişler. Beyaz tenlilerin kendilerine yaptığı her davranışı kötü algılayıp sesini haklı olarak çıkarıyor. Özellikle Louisiana eyaletinde bu bariz şekilde görülüyor. Beyaz Amerikalıların siyahilere adeta bıraktığı bu eyalette veya komşu Texas eyaletinde yaşayan Hispanikleri durumu ise vahimdir. Kuzey eyaletlerinde yaşayan siyahilerin durumu ile aynı… Garip olan siyahilerin Hispaniklere yaptıklarıdır.  Beyazlar siyahilere ne kadar acımazsızca muameleler yapıyorsa daha fazlasını siyahilerde Spaniklere yapıyorlar.

Ötekisinde Ötekisi si “ABD Müslümanlar”

“Ötekide benlerde” “kendi ötekilerini” doğuruyor. Göçmenler ülkesi olan ABD de 20.yy dan itibaren artan Müslümanların sayısına arttı.11 Eylül 2001 sonrasında tüm toplumun ötekisi ABD yaşayan hangi renkten olursa olsun Müslümanların oldu. İsminizin Arapça menşeili olması ülkeye turist olarak dahi gelseniz bile havaalanında terörist muamelesine maruz kalıyorsunuz. ABD hangi pozisyonda çalışırsanız çalışın Müslümansanız ötekinin de ötekisinizdir.

Benleri “biz” etmediğiniz sürece ötekiler “ötekilerini” doğurur.

Devam Edeceğiz…