ABD’de “Hispanic” Olmak

0

G20 ülkelerinden biri olan Meksika, dünyanın en zengin ve en fakir insanların birlikteyaşadığı bir ülkedir.NAFTA üyesi olan Meksika’nın son devlet başkanı makam arabasını ve uçağını kullanmayarak günlerce Batı basınına mevzu oldu. Mafyanın sokak ortasında gündüz vakti infaz yaptığı bu ülkede ciddi bir istihdam problemi de var. Eski İspanya sömürgesi olan sıcak iklimin sıcak insanları,Teksas’ıABD’ye kaptırmalarından bu yana yanlarında yükselen dünyanın en etkili ülkesini son çare görerekyıllardır ABD kapılarındalar…

Trump’ın Bitmeyen Problemi: Duvar

Bu günlerde Trump başta Meksikalılar olmak üzere Salvador, Honduras vb. Latin Amerika ülkelerinden gelen yüzbinlerce göçmeni durdurmak için sınıra duvar örme derdinde… “Duvar” tartışması aylardır ABD senatosunun birinci gündem maddesi olma hüviyetini koruyor. Bu tartışma bitmeden,Trump şimdide göçmen gönderen Latin Amerika ülkelerine yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

Ötekilerin Ötekisi

BugünlerdeABDsıkıntılarının baş sorumlusu olarak gösterilen ve ABD’nin istenmeyen adamı ilan edilen “Hispanic”lerin(Amerikan kamuoyunun Meksikalılara ve Latinlere verdiği genel isim) durumuna bakmakta yarar var. ABD kurulduğu andan itibaren göçmen alan hatta göçmenlerin oluşturduğu bir ülkedir.Amerikalı diye bir milletin olmadığı ortada iken şimdi Amerikan milliyetçiliğinin tartışıldığı Amerika bu duruma nasıl geldi? Bu tartışma ayrı bir makale konusu, onu bir tarafa bırakırsak;ABD’de göçmen olmak veya “ötekinin de ötekisi” olmak farklı bir duygu sanırım. Bu duyguya en fazla muhatap olanlar, başta Meksikalılar olmak üzere, tüm Latin ülkelerinden gelenler ve genel olarak “Hispanic” denilen Latinlerdir. ABD’de insan olarak bile görülmeyen Meksikalıların yaşadıkları saatlerce konuşulsa anlatılamaz. ABD’nin güney sınırları neredeyse nüfusun tamamını oluşturan, hatta Teksas’ta ikinci resmi dil olarak kullanılan İspanyolca olmasına rağmen, yine de ABD’de onlar ötekinin ötesidir.

Ucuz İş Gücü

Meksikalıların ABD serüveni Teksas’ın ABD’ye bağlanmasına kadar gider.ABD’de işçi maliyetlerinin, özellikle kas gücü gerektiren işlerde, pahalı olması ve normal yollarla (yeşil kart vs.) gelenlerinde bu maliyetlere yakın ücret talep etmesi üzerine ABD’li yatırımcılar yeni bir kanala yönelirler. Onlarda Latinlerdir. Ülkeye normal yolla giren Latinler ucuz işçi gücü olarak çalışmaz. Onun yerine rüşvetin kol gezdiği güney sınırından Meksikalılar elini kolunu sallayarak ABD’ye gelirler. Amerikalı yöneticiler de yıllardır buna ses çıkarmazlar. Gelen Meksikalılar zaten suçlu olarak ülkeye girmişlerdir. Hiçbirinin pasaportu yoktur. Meksika’da mafya yüzünden çalışacak yerde yoktur. O da yetmez birde can dertleri vardır. ABD ise oraya göre daha rahattır.  Polis ve kanunla probleminiz olmazsa yıllarca burada yaşayabilirsiniz. İş buldun mu mutlu olursunuz. Çalışma ve sağlık sigortası istemeyecekseniz problem yoktur. Zaten ülkeye resmi giriş yapmadığınız için sistem sizi insan olarak dahi görmez.Güneyde yaşarsanız sorun yoktur. Herkes İspanyolca konuştuğunda “arazi”olabilirsiniz.

Amerikalı işverende memnundur.Normal bir Amerikalı işçiye vereceği yevmiye söz gelimi günlük 100 dolar ise bunun sigortası vs. mali yükümlüklerle bu 500 dolara kadar çıkar. Bu da işverenin sırtına yüklenir.Onun yerine 10 dolara çalışan, başka bir maliyeti olmayan bu “modern köleler”herkesin işine gelir. Onlar bir arada kalırlar. Böylelikle kira derdi de olmaz. Minimumun altındaki hayat standartlarında yaşarlar. Amerika’da bozulan arabaları bunlar alır. Hemen orijinal parçaları Meksika’ya götürülür, satılır. Meksikalı kaporta ustaları oto sanayide arabaları tamir edip, Meksikalı ve siyahilere satarlar.Kısacası alan memnun satan memnundur.

Siyahiler, Hispanic’lerden Üstündür.

Meksikalılar veya genel adlarıyla “Hispanicler”ABD toplum sınıfının en altındadırlar. Ülkeye kaçak girmenin baskısı, ülkelerine geri dönme korkusuyla birleşince her şeye göz yuman bir topluluk karşınıza çıkar.Her şeye o kadar sessiz kalırlar ki ABD’nin ötekisi olan siyahiler dahi Meksikalıları ötekileştirmişlerdir. Siyahilere bir beyaz hakaret etse hemen olay sosyal probleme dönüşür. Mağduriyet edebiyatı başlar. Ama siyahiler,yanlarında çalışan Meksikalılara beyazların kendilerine davrandıklarından daha zalim davranırlar.Esmer tenli olan bu sıcak insanlar ABD’nin kast sisteminde “parya”konumundadırlar.

 

Şimdi Ne Oldu Da Hedef Oldular?

Trump’ı iktidara taşıyan işçi Amerikan milliyetçisi sınıfın hedefinde Meksikalıların yer almasının en önemli sebebi hiç şüphesiz ucuz iş gücünün her yerde olmasıdır. Üretim maliyetlerinin pahalı olması üzerine Amerikalı yatırımcılar onları tercih eder. Beyazların iş beğenmemeleri de başka bir sorundur. Diğer taraftan vergiden dolayı Amerikalı yatırımcıların Çin’e yönelmesi, vergi gelirlerindeki azalma vb. sorunlar üzerine Trump’ı iktidara taşıyan “yeniden büyük Amerika” olma rüyasındaki beyazlar için yeni düşman Hispanic’lerdir. Trump’ın en büyük seçim yatırımı Meksika sınırına duvar örmekti. Böylelikle bu göçmenler artık gelemeyecekler, onların yerine Amerikalılara istihdam oluşturulacaktır. Amerika’yı ikiye bölen sınıra duvar örmek ve insanları ötekileştirme politikaları ülkede bir numaralı gündem konusu… Trump’ınbaşı savcılarla derde girince hemen gözlerini duvara ve Latin ülkelerine çeviriyor. ABD’de bu mesele hala çözülebilmiş değil. Bunun yanında Trump, sömürdüğü Latin Amerika ülkelerine yeni istihdam alanları oluşturarak sorunu yerinde çözme yoluna başvurmaktansa, bu ülkelere yeni yaptırımlar yükleme kanununu yürürlüğe koyma kararı almasını, Amerika’ya doğru yönelecek yeni göç dalgasının öncüsü olarak görmek gerekir.

abd yaşayan hispanicler

Aslında bu yüzyılda güneyin kuzeye göçü tartışmalarının merkezde olacağı aşikar. Bunun yanında geçmiş asırlarda görülen “Kavimler Göçü” sonrası oluşan ekonomik, sosyal ve siyasal travmaları, bu yüzyılda Avrupa’dan ABD’ye kadar uzanan geniş coğrafyada beklememiz gerekir. Eğer Trump gibi politikacılar bakış açılarını değiştirmezlerse sıkıntının en büyüğünü güney değil kuzey ülkeleri çekecek gibi…