Açeh’in Bilinmeyen Yönü

0

Tarih, mekan ve insan. Bu unsurların hepsi zamanla değişkenlik gösterir. Her ne kadar gelecek değişkenlik gösterse de geçmişin izlerini taşır. Geçmiş ise geleceğe ışık tutar. İnsanların ortak manevi duyguları, benzer sevdaları ile taşıdığı hedefler onları aynı sancak altında toplanmasını sağlayan arzuları oluşturmaktadır.

Yeryüzünde çeşitli milletlerin temsil bayrakları varken, bu çeşitlilik içerisinde bazı bazı bayrakları ön plana çıkarak değerler ortaya çıkmıştır. Çünkü özel milletlerin kanlarıyla temsil makamını yücelten sancaklar coğrafyalara rahmeti ile ferahlık getirmiştir. Tarih bazı milletlere büyük misyonlar yüklemiş, bazı milletleri ise ortadan kaldırarak yok etmiştir. Bayraklar gökyüzünde yükselmeye başlamadan önce gönüllerde yükselmeye başlar. Toprağın, suya hasret kalışının ardından yağan yağmurun kıymeti daha muteberdir.

Etkisi, kağıt üzerinde başkaları tarafından çizilmiş olan sınırlarının da ötesinde hissedilen Türk bayrağından bahsediyoruz. Aradan bir asır geçmiş olsada unutulmuş olan birçok coğrafyada halen bu sancağın serinliği özleniyor.

Ay yıldız sancağının gölgesi Endonezya’nın Açeh bölgesindeki gönül coğrafyalarına öylesine güçlü düşüyor ki tarih bize bizi hatırlatıyor. Pasifik ile Hint okyanusunun arasında kalan Endonezya’nın Sumatra adasında kuzey batı bölgesinde yer alan Açeh özerk bölgesinin başkenti Açeh Banda ise her yanı ile Osmanlı’dan izler taşıyor.