COVİD-19 nun İş Dünyasındaki Adı “Home Office” ve “Online Alışveriş”

0

Korona salgını ülkemizde ve dünyada insanların yaşam tarzlarına, çalışma şekillerine ve alışkanlıklarında çok büyük değişikliklere neden olmuştur. Özellikle salgının hızlı bir şekilde yayılmasını önlemek adına dünyada ve ülkemizde devletlerin ya da özel kurum ve şirketlerin salgının bulaşma riskini en alt seviyeye düşürmek adına aldığı önlemler neticesinden insanların özellikle iş yaşamında ve alışveriş alışkanlıklarında önemli değişikliklere neden olmuştur.

      Covid-19’un Çalışma Şeklini Nasıl Değiştirdi.

Salgının çok hızlı bir şekilde yayılıyor olması devasa plazma ofislerine sahip on binlerce kişinin istihdam edildiği kuruluşların bir anda işlerin artık ofis ortamında çalışmanın mümkün olmadığı bir süreçte evden çalışma sürecine mecburen geçilmesi gerekliliği oluşturmuştur. Daha önce home office çalışan birçok şirketin olduğu gerçeğini unutmadan bu duruma hiç alışık olmayan binlerce şirketin olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Ancak olağanüstü durumlar olağanüstü durumlara neden olduğu için fiziksel teması en alt seviyede tutmak adına özellikle beyaz yaka diye tanımladığımız şirketlerin yönetimsel kadroların ve birimlerinin plaza ortamından home office çalışma düzenine geçtiklerini ifade edebiliriz.

Öncelikle ülkemizdeki devasa paraları yöneten ve bulundukları sektörlerde pazar lideri olan firmaların evden çalışma şekline geçerken çok zorlandıklarını rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü şirketlerin olağanüstü durumlarını ve stratejik hamle yapmak adına kurdukları birimlerin ön görülemez bir salgının çalışma şekline bu şekilde zarar vereceklerini hesaplamaları çok zordu.  Bu sebepten salgının ülkemizde görülmesiyle beraber güvenilir bir iletişim kanalından anlık ve uzaktan toplantı ve mesajlaşma kanallarına geçiş yapmak adına alt yapılarını kurmak zorunda kalmışlardır. Özelikle salgın döneminde toplu konferans sistemlerini sağlayan iletişim kanallarının şirketler tarafından kullanılmasıyla beraber göz görülür şekilde borsada inanılmaz kazançlar elde ettiklerini ifade edebiliriz.

Dünyada ve ülkemizde çok popüler durumda olan şirketlerin artık devasa plaza ofisler yerine şirket yöneticilerinin kendi evlerinden uzaktan iletişimle yönetildiği ifade edebiliriz. Tabi ki düşünüldüğünde home office çalışma şeklinin getirdiği birçok avantajdan bahsetmek mümkündür. Salgın öncesi plazalardan çalışan kişilerin büyük şehirlerde işe yetişmek adına mesai saatine saatler kala evden çıkmak zorunda olduğu özellikle şehir trafiğinde çok büyük zaman kaybettiklerini düşünürsek evden çalışma ile çok büyük bir zaman tasarrufu sağladığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ayrıca şirketlerin evden çalışma şekline geçmesiyle beraber aslından temizlik, yemek hizmetleri vb. konularda tasarruf ettiklerini ifade edebiliriz. Hali hazırda teknolojik alt yapılarını sağlam kuran şirketlerin yıllardır “home Office” çalışmasıyla çok büyük tasarruflar elde ettiklerini söylebiliriz.

İş Disiplini Nasıl Sağlanacak?

“Home Office” şekline alışkanlığı olmayan şirketlerin ve bireylerin olağanüstü durumdan en az zararla çıkması adına duruma adapte olmasından başka çaresinin olmadığı aşikârdır. Özellikle şirketlerin çalışanlarının ev ortamında çalışma alışkanlıklarının olmaması sebebiyle iş disiplini sağlamak ve verimliliği en üst seviyede tutmak adına tereddütte kaldıkları en önemli konudur. Şirketler bu sebepten dolayı iş disiplini istenilen seviyede tutmak adına online olarak olağanüstü duruma adapte olmaları için çalışanlara eğitim ve seminer verilmektedir.

  Salgınla Beraber Değişen Alışveriş  Alışkanlığı

Korona salgını insanların alışveriş şeklinde kalıcı alışkanlıklar bırakacak gibi görünüyor. Zaten salgın öncesi online alışveriş sitelerin ülkemizde ve dünyada yükselen bir eğrisi olduğu herkes tarafından kabul edilen bir durumdur. Özellikle tekstil sektöründe bulunan birçok büyük firma yatırımları online alışveriş mağazalarına yaptıklarını ifade eden açıklama yapmışlardır.

Virüsün ülkemizde görüldüğü 10 Mart tarihinde sonra internet arama platformlarında en çok aranan kelimenin “kolonya” olduğunu ve onu takip eden kelimenin “makarna” olmasıyla beraber artık salgınla beraber temel ihtiyaçlarını dahi online alışveriş sitelerinden sipariş vermektedirler. Korona virüs etkisiyle birçok firma ücretsiz izin veya işten çıkarma yaptığı günlerde dünyada ve ülkemizde online alışveriş sitelerinin siparişlere yetişememekten yakındığı bir dönemde işçi alımı yapacağını kamuoyunda duyurmuşlardır.

Çağımızda teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilmiş bir olgudur. Bu neticesinde online sitelerden sipariş verip ürünün birkaç gün hatta saatler içerisinde elimizde ulaştığı bir dönemde salgınla beraber bu tip alışverişi tercih etmeyenleri bile zorunluda olsa alışveriş yapma tipinde değişikliklere sebep vermiştir. Böylelikle insanların salgınla beraber alışkanlık olarak kazanım sağlanan internet alışveriş yapacak insanların sayısının artacağı ön görülmektedir. Ve bu sebepten birçok şirketin yaptığı açıklamalarında yatırımlarını internet alışverişine ya da dijital dönüşüme yapacaklarını rahatça itiraf etmektedirler.

Plazaların Yerini Evler Alıyor.

Covid -19 günümüzde mecburi olarak iki şeyi bize kabullenmemiz gerektirdiği öğretmiştir. Birincisi şirketlerin devasa büyüklüklere sahip plazalar yerine evlerden yönetilebildiği göstermiştir. Böylelikle binalara yatırım yapmak yerine dijital dönüşüm sağlayarak iletişim kanallarını online platformlara aktararak çok büyüklü bütçelere sahip şirketlerin yönetilebileceğini göstermiş olmaktadır. Salgın sonrası şirketlerin evden çalışma şeklini bırakması mümkündür ancak ileriye dönük planlamalarında evden çalışma şekline dönüş için hazırlıklar yapması mümkündür. Böylelikle birçok ekonomik masrafın önüne geçilmesi mümkünken, zamanın daha iyi kullanılmasının önü açılmaktadır. İkincisi alışverişleri fiziki olarak yapmak yerine bir “tık” uzaklıkta olduğu böylelikle salgın sonrası dahi devam edileceği öngörülen “sosyal mesafe” kuralının uygulanmasını kolaylaştıracağı öngörmek mümkündür. Ayrıca artık ne istersek anlık olarak sipariş oluşturabileceğimiz online alışveriş siteleri salgınla beraber anladılar ki salgın sonrası müşteri portföylerinde büyümenin olacağını hesaplamalarından dolayı yatırımlarına hız vereceklerdir. İlerleyen günlerde korona salgını hayatımızda nasıl kalıcı değişikliklere sebep olacak yaşayarak göreceğiz.