Enerji de Orta Koridor Giderek Güçleniyor;Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Enerjide Güçlü İşbirliği Yaptılar.

0

Azerbaycan’ın komşularıyla olan enerji işbirliği petrol ve gaz sektörüyle sınırlı olmadığını göstermeye başladı.Azerbaycan, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarında da ilişkilerini gelişiyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki enerji işbirliğine ilişkin üçlü bir toplantıyı 19 Nisan’da İstanbul’da yaptılar.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Donmez, Enerji Bakanı Parviz Shahbazov Azerbaycan’ı, Türkmenistan ise Türkmenoloji Devlet Kurumu Başkanı Shahym Abdrahmanov tarafından temsil edildi.

Toplantıda taraflar, mevcut durumla ilgili konuları ve enerji sektöründeki ülkeler arasındaki işbirliğinin gelişmesi yönündeki işbirliklerini tartıştılar.

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan bakanlarının  yaptıkları toplantılarda, Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye ulaşım koridoru, Trans-Avrasya Bilgi Süper Yolu gibi ortak projeler masaya yatırıldı. Büyük İpek Yolu’nun restorasyonu, üçlü  işbirliği için güçlü bir temel oluşturdular.

Toplantının ardından imzalanan ortak bir bildirgede, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil teknolojiler alanlarında mevcut işbirliğinin genişletilmesi öngörülüyor; deneyim değişimi; Petrol ve gaz endüstrisi dahil olmak üzere enerji sektörünü işleten üç ülkenin şirketleri ve araştırma merkezleri arasındaki bağların güçlendirilmesi; sergi, konferans ve seminerler düzenlenmesi karara bağlandı.

Alternatif Enerjide de İşbirliği

Petrole olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Azerbaycan, alternatif enerji sektörünün daha da gelişmesi için bir dizi önlem alıyor. Olumlu coğrafi konum ve iklim koşulları, Azerbaycan’da çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının yaygın olarak kullanılmasına izin verdi.

Şu anda, Azerbaycan’da elektrik üretiminin yüzde 18’i, hidroelektrik santrallerinin ana payı elinde bulundurduğu alternatif enerji kaynaklarına kaymaya başladı.Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji için toplam potansiyelde yüzde 59,2 (15,000 MW) paya sahiptir. Bunu güneş enerjisi – yüzde 31,6 (8,000 MW), biyokütle gücü – yüzde 3,5 (900 MW), jeotermal enerji – yüzde 3,1 (800 MW) ve hidroelektrik enerji yüzde 2,6 (650 MW) izlemektedir.

Azerbaycan, Mayıs 2019’a kadar alternatif enerji kaynaklarına ilişkin yeni yasa tasarısını sunmayı planlıyor. Bu bağlamda, Norveç DNV GL, Azerbaycan’ın alternatif enerji sektöründe bir destek sistemi ve yasal bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Hazırlanan taslaklarda yatırımcıların çıkarları göz önünde tutuluyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Azerbaycan, özel yatırımlara dayalı olarak yenilenebilir enerji kaynakları alanında önemli projeler yürütecektir.

BAE merkezli Masdar, Türk şirketi Tekfen ve İngiltere’nin Atkins’iyle işbirliği anlaşmaları imzalandı. Enerji Bakanlığı, alternatif enerji işbirliğini de geliştirmek için BP, Total ve Equinor ile işbirliği yapıyor.

Alternatif enerjide toplam 2,3 milyar dolarlık bir takım projeler hayata geçirme planları var. Projeler arasında Sabirabad bölgesindeki biyoyakıtların (pelet yakıtlar) üretilmesi, Pirallahi bölgesindeki rüzgar santrallerinin inşaatı, Samukh bölgesinde agro enerji konut kompleksi ve diğerleri yer alıyor.

Pirallahi semtinde 800 milyon dolar değerinde 408,9 milyon dolar değerinde iki rüzgar santrali inşa edilmesinin yanı sıra Hizi’de yapılan protestoda 377,7 milyon dolar değerinde bir rüzgar santrali kurulması planlanan en büyük projelerdir.

Azerbaycan 2019 Piyasa Analizine göre, yenilenebilir elektrik üretiminin genişlemesinin 2018-2020’de 430 MW, 2021-2025’te 840 MW, 2026-2030’da 925. Ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payının 2020’de yüzde 15, 2025’te yüzde 25-30 ve 2030’da yüzde 35-40 olması beklenmektedir.