Finlandiya Merkez Bankası: Ekonomi 2020’de% 7 küçülecek, hızlı iyileşme belirtisi yok.

0

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ülkenin gelecekteki büyüme fırsatlarını, ürün geliştirmeyi ve istihdamı destekleyecek yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Finlandiya Bankası, bugün yayınladığı  2020-2022 tarihli yeni bir ekonomik tahminle, ülkenin koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak keskin bir düşüş göstereceğini söyledi.

Tahminlere göre, yerel ekonomi bu yıl yüzde yedi oranında daralacak. Ancak merkez bankası, 2021 ve 2022’de yaklaşık yüzde üç büyüme öngörerek, tahminin son derece büyük bir belirsizlik içerdiğine dair sorumluluğu red etti.

Banka, pandeminin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin ve yurt içinde uygulanan acil durum önlemlerinin bir sonucu olarak ekonomik aktivitenin yavaşladığını söyledi.

Geleceğe bakıldığında merkez bankası, dış ticaretin önümüzdeki birkaç yıl içinde yerel ekonominin kurtarılmasının zor olduğunu söyledi. Halk sağlığı krizi nedeniyle küresel yatırımlar yavaşladı. Raporda Finlandiya’nın zayıflayan maliyet-rekabet gücü ihracat sektörüne hizmet etmeyecek dendi. Dahası, geleceğe ilişkin belirsizlik, salgınla ilgili tüm kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra bile tüketim ve yatırımların büyümesi frenleyecektir denildi.

Vergi gelirlerindeki düşüş, işsizlikle ilgili maliyetlerin ve diğer yardım biçimlerinin artmasıyla birlikte acil durum önlemlerinin alınmasını yumuşatmaya yönelik tedbirlerle  birlikte kamu maliyesini zayıflatacaktır. Banka, bunun kısa sürede hükümet borçlarının eşi görülmemiş seviyelere yükselmesine neden olacağını kaydetti.

Borç / GSYH oranının yükselmesi

Merkez bankasına göre, istihdam oranı 2020-2021 arasında yaklaşık yüzde iki puan düşecek, ancak 2022’de kısmen toparlanacak.

Genel devlet açığının GSYİH’ya oranı yüzde 8’e, borç / GSYİH’ya oranı ise bu yıl yüzde 71’e yükselecek ve 2022’de yüzde 75’e çıkacak ve bundan sonra da büyümeye devam edeceğini söyledi.

Tahminciler, krizin akut aşamasının yavaş yavaş azalacağını ve özel tüketimin etkisiyle ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağını söyledi.

Finlandiya Merkez Başkanı Vali Olli Rehn yaptığı açıklamada, koronavirüs krizini sürdürülebilirlik açığını artıracak kamu harcamalarını artırmak için bir kapak olarak kullanmanın bir nedeni olmadığını söyledi. Rehn’e göre, Finlandiya’nın şimdi ihtiyacı olan şey, her şeyden önce gelecekteki büyüme fırsatlarını, ürün geliştirmeyi ve istihdamı destekleyecek yatırımlara yönelmelidir.