Görünmeyen Savaşlar, Dünya Ticareti

0

Samanyolu galaksisindeki güneş sistemi içerisinde bulunan bir dünyamız var. Kendi etrafında dönerek günlerimizi, güneşin etrafında dönerken de mevsimlerimizi oluşturan dünyamız… Azametle ışığın etrafında dönen bu gezegen pervane misali bizi geleceğe taşırken, bizlerde onun içerisinde geleceğe yürüyoruz. Fakat dünyamız görevini  kusursuz yaparak ilerlerken, insanlar hep bir mücadele halinde ve yeri geldiğinde acımasız savaşlar ile ilerliyor. İnsanlar bir araya gelerek milletleri oluşturmuş, milletler ise yapısı gereği korunmaya ve yönetilmeye ihtiyaç duymuştur. Milletler, yönetimsel olarak devletleri oluşturmuş ve devlet tarafından en mükemmel şartlarda yaşam standartları talep etmiştir. Devletlerin kendi vatandaşlarına en iyi olanı sunma çabaları belli bir süre sonra çıkar çatışmalarına ve savaşlara neden olmuştur.  İnsanlığın varlığı ile birlikte başlayan mücadeleler, insanoğlunun çıkarları doğrultusunda neler yapabileceğini tarihin tozlu sayfalarına kanlar ile yazmıştır.

 

Çıkarları doğrultusunda hareket eden devletler, birbirlerinden daha güçlü olabilmek için; güçlü ordulara, yetişmiş nitelikli insana, teknolojiye ve tüm bu imkanları sağlayabilmek için ekonomik kaynağa ihtiyaç duymaktadırlar. 21.yy dünyamızda ivmeli bir şekilde artan dünya nufusu beraberinde birçok kriz ve fırsatlarda meydana getirmiştir. Dünya nüfusunun artışı ile birlikte büyük ticaret hacmi oluşmuş ve bu ticaret hacminden büyük pay sahibi olmak isteyen devletler üretim odaklı büyümeyi tercih etmiştir. Tüketimin her geçen gün arttığı yer yüzünde bu tüketime karşılık üretimle cevap verebilen ülkeler büyük ekonomik gelir sağlayarak güçlenmektedir. İnsanoğlunun tüm ihtiyaçları; sağlık, güvenlik, eğitim, ulaşım, gıda ve giyim olmak üzere en temel ihtiyaç alanlarını oluşturmaktadır. İnsanoğlunun tüm ihtiyaçları aynı zamanda bir ticaret sektörü haline gelmiştir.

 

2016 yılında yapılan araştırma verilerini incelediğimizde, en çok ithalatı ve ihracatı yapılan 18 ürün ve lider ülkelere baktığımızda;

Birinci sırada %4,9 ile Otomotiv ürünleri yer almaktadır. Otomotiv ürünlerinde 150 sektörde en büyük ihracatçı Almanya yer alırken, 173 sektörde en büyük ithalatçı ABD yer almaktadır.

İkinci sırada %3,0 ile Rafine petrol ürünleri yer almaktadır. Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerji ihtiyacı doğmuş bu enerji ise temel olarak petrol üzerinden karşılanmaya başlayınca petrol ürünlerinin ticarete ektisi oldukça artmıştır. Rafine petrol ürünlerinde 61 sektörde en büyük ihracatçı ABD yer alırken, 41 sektörde en büyük ithalatçı olarak yine ABD yer almaktadır.

Üçüncü sırada %2,9 ile Mikroçip ürünleri yer almaktadır. Elektronik çağının ve teknolojinin önemi arttıkça mikroçip ürünlerinin önemi ise giderek artacaktır. Mikroçip ürünlerini incelediğimizde 62 sektörde en büyük ihracatcı Hong Kong yer alırken, 41 sektörde en büyük ithalatçı ABD yer almaktadır.

Dördüncü sırada %2,5 ile yedek parça ve yan sanayi ürünleri yer alırken, dikkatleri yeniden 56  sektörde en büyük ihracatçı olarak Almanya’ya çevirmektedir. Yedek parça ürünlerini 65 sektör çeşitliliği en çok ithal eden ülke konumunda ise ABD durmaktadır.

Beşinci sırada %2,2 ile bilgisayar ürünleri  yer alırken en ihracatı çin, en büyük ithalatı ise ABD yapmaktadır.

Altıncı sırayı %2,2 ile ilaç ürünleri doldururken; 48 sektörde en büyük ihracatçı Almanya, 68 sektörde en büyük ithalatçı ise ABD’dir.

Yedinci sırada %2,1 ile Altın madeni yer alırken lider ithalatı ve ihracatı yapan aynı ülke çıkması bizleri şaşırtmaktadır. Altın sektöründe lider olan ülke İsviçre.

Ham petrol ürünleri dünya ticaretinin %2,0 oranına sahip olurken bu alanda en büyük ihracatı 73 sektörde Rusya gerçekleştirken, 116 sektörde en büyük ithalatı Çin gerçekleştirmektedir.

İletişim, insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biridir. Duygularımız olduğu sürece ki bizi eşrefi mahlukat yapan özelliklerimizden biri olduğunu da kabul edersek; özlem, merak, sevgi olacak. Bu temel ihtiyaç ise insanlığın kullanımına telefon olarak sunuluyor. Telefon ürünlerinde 84 sektörde lider ithalatçı Çin iken 53 sektörde lider ithalatı ABD gerçekleştirmektedir.

 

Bu ürünleri yayın ekipmanları, Elmas, petrol gazı, insan ve hayvan kanı, Uçak, Kamyon, tıbbi malzeme, yalıtılmış tel ve mücevher ürünleri takip etmektedir. Bu ürünleri de sırası ile incelediğimizde;

%1,4 Yayın ekipmanları; en büyük ithalatı Çin, en büyük ihracatı ABD gerçekleştirmektedir.

%0,93 Elmas; 24 sektörde lider ithalatçı Hindistan, 25 sektörde ithalatçı ABD.

%0,92 Petrol Gazı; Katar gaz sektöründe lider olarak ihracat yaparken, japonya en büyük ithalatçıdır.

%0,91 İnsan ve hayvan kanı; 26 sektörde ithalatı lider İsviçre, en büyük ithalatı 20 sektörde ABD yapmakta.

%0,85 Uçak; sektörün öncü ihracatını Fransa, en büyük ithalatını ise Çin gerçekleştirmektedir.

%0,78 Kamyon; Meksika 45 sektör ile en büyük ihracatı, ABD ise 20 sektörde en büyük ithalatı yapmakta.

%0,78 Tıbbi malzeme; sektörün en büyük üreticisi ve tüketicisi aynı ülkedir. ABD bu alanda liderdir.

%0,72 Yalıtılmış tel; Çin dünyanın fabrikası olarak lider üretici iken  ABD en büyük alıcısıdır.

%0,72 Mücevher; Çin en büyük ihracatçı iken Hong Kong en büyük ithalatı gerçekleştirmektedir.

 

Ticaret hacimlerine baktığımızda Otomotiv sektöründen sonra en büyük para trafiğinin yaşandığı alanlara baktığımızda; Petrol, teknoloji ürünleri, tıbbı malzemeler (tıbbi malzemeler ve ilaç sektörü), madenler  gelmektedir. Ulaşım sektöründe ise gelişen teknoloji ve artan insan sayısı sonucu havacılık alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Havacılık alanında uçak üretimi ve uçak yedek parça üretimi önemli oranda artış göstererek ciddi ticari hacim oluşturacaktır. Havayolu şirketlerine olan rağbet gün geçtikçe artmakta ve ulaşım sektöründe havayollarının önemi de onu devletlerin gözbebeği konumuna taşımaktadır.

 

Bu dünya hepimizin…

Dünya ilerliyor, bizlerde onunla beraber ilerliyoruz.

Fakat çıkar çatışmalarının artarak sıkışma gösterdiği bu günlerde, devletlerin agresif ekonomik tedbirlerini de yakından takip edeceğiz…

 

saygılarımla