Hindistan’da LGBT’lerin Tarihi Sevinci

0

25 yıl süren bir mücadelenin sonunda Hindistan’ın LGBT vatandaşları sonunda zafere ulaştı. Transseksüellerin hak mücadelesi 11 Ağustos 1992’de Yeni Delhi’de düzenledikleri bir protesto ile başlamıştı. 1994 yılında ise bu grup, Hindistan Ceza Kanunu’nun 377. bölümü olan homoseksüelliğin bir suç kabul edilmesi yasasına itiraz ettiler. Bu onların ilk yasal protestolarından biriydi. İlerleyen yıllarda ise LGBT’lerin hak mücadelesi devam etti.

LGBT’lerin hak mücadelesi devam ederken, Hindistan hükümetinin ilgilendiği konu başkaydı. Zira 2002 yılına gelindiğinde, hükümet tahminlerine göre Hindistan’ın HIV’den etkilenen nüfusu yaklaşık 3.97 milyon insana (Güney Afrika hariç diğer tüm ülkelerden daha fazla) ulaşmıştı. Bunlardan en çok etkilenenler ise LGBT’lerdi ve Sağlık Bakanlığı onları tedavi etmek istese de devletin yasaları gereği Hint polis gücünün uygulamaları nedeniyle bunda başarılı olmadı.

Yasanın kökeni İngiliz sömürge yönetimine dayanıyor. 1553 yılında İngiltere’de homoseksüellik bir suç olarak kabul edilmişti. 1861’de ise İngiltere bu yasayı Hindistan’a getirdi ve o tarihten itibaren 377. bölüm olarak varlığını korudu. 1967 yılına gelindiğinde İngiltere, homoseksüelliği bir suç olmaktan çıkardı. 1991 yılına gelindiğinde ise transseksüeller bahsi geçen yasanın yürürlükten kaldırılması talebinde bulundu. 2009’da Delhi Yüksek Mahkemesi homoseksüelliği bir suç olmaktan çıkarsa da Anayasa Mahkemesi bunu reddetmiş ve 377. bölüm tekrar yürürlüğe koymuştu. 2016’da ise Anayasa Mahkemesi LGBT’lerden gelen dilekçeyi daha fazla görmezlikten gelemedi. 2018 ise, Anayasa Mahkemesinin kararıyla homoseksüellik bir suç olmaktan çıktı ve yaklaşık 160 yıllık yasa yürürlükten kaldırıldı.

Bugüne gelindiğinde ise LGBT topluluğu Anayasa Mahkeme’nin ceza kanununun 377. bölümü iptal etmesiyle ülke genelinde kutlama başlattı. LGBT’ler bu karar ile korku ve acılarının bittiğini, özgürleştiklerini ve diğer vatandaşlarla eşit hale geldiklerini belirterek sevinçlerini belirtiyorlar. Diğer yandan, Hindistan’da Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile cinsel azınlık üyesi olma bir suç olmaktan çıkmakla birlikte, hak ve korumaya ihtiyaçları oldukları savunuluyor. Hükümet, mahkemenin kararına konusunda belirgin bir duruş sergilememekle birlikte, mahkemeden konunun ensest gibi sapkınlıklara ulaşmaması gerektiğini halka açıklamasını istedi. Ancak bir başka gerçek şu ki LGBT’lerin hukuk karşısındaki mücadeleleri zaferle sonuçlansa da bir vatandaş olarak toplumdaki ve topluma karşı mücadeleleri yeni başlıyor.