Hollanda Altın Çağı  denilen  sömürgecilik çağı 17. Yüzyıldır. Hollanda,  için büyük bir zenginlik dönemiydi. Ticaret, Avrupa ülkeleri ve dünyanın geri kalanda hakimdi. Asya, Afrika ve Amerika’ya gemi gönderen şehirler Hollanda’nın en zenginleri arasındaydı ve bu şehirlerin tarihi, birçok konakta, kanalda, kilisede, surlarda ve limanlarda oluşuyordu.

 Bu dönem de Sanat ve bilim de  Hollandalı  önemli sanatçılarda  Rembrandt, Hals ve Vermeer.  Hollanda Altın Çağı’nın tarihi hala çok canlıdır ve güneydeki Middelburg’dan, Hollanda’nın kuzeyindeki Hoorn & Enkhuizen’e kadar olan güzergah boyunca şehirlerde  gezilebilir.