Hükumetten her kesim için yeni yıl müjdesi geldi

0

Davutoğlu hükümetin 2016 Eylem Planını açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetin 2016 Eylem Planını açıkladı.

Davutoğlu açıklanan vaatlerin 3 ay içinde hayata geçireceklerinin sözünü verdi

“Önümüzdeki bir hafta içinde, eylem planımızın uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz. Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu ve Reform Grubu oluşturuyoruz.

Gençlerimize proje karşılığı 50 bin Türk lirasına kadar karşılıksız nakdi destek vermeye başlıyoruz. 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceğimiz Girişimcilik Ödül Töreni’nde bu düzenlemenin ilk adımını atacağız.

“Gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza, çiftçilerimize, işçilerimize, bütün vatandaşlarımıza dönük vaatlerin tamamını 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. Allah’ın izniyle bu çalışmaları hayata geçirdiğimize hep beraber şahit olacaksınız. Milletimize söz verdik, şimdi de verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı.”

İşte o vaatler

-Bu yıl büyüme yüzde 3,5-4 arasında olur, gelecek yıl daha iyi bir yıl olacak.
– Bu hafta içinde Eylem Planı’nın uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararını çıkarıyoruz.
– Bir hafta içinde reformların izlenmesi ve reform grubu oluşturacağız.
-Gençlerimize 50 bin TL’lik nakdi desteği vermeye başlıyoruz.
-Gençlerimize 100 bin TL’lik faizsiz krediyi başlatıyoruz.
-Lisans öğrencileri için 350 TL’lik bursu 400 TL’ye çıkartırıyoruz.
-Çeyiz Hesabı uygulamasını başlatıyoruz.
-Esnafımıza 30 bin TL’lik faizsiz kredi uygulamasını başlatıyoruz.
-Çiftçilerimize serların modernizasyonu için faizsiz kredi desteğini başlatıyoruz.

-“Asgari ücreti inşallah bin 300 Türk lirasına yükseltiyoruz. İşçilerimize yönelik bu düzenlemeyi gerçekleştirirken de işverenlerimizin rekabet gücünü zaafa uğratmayacak düzenlemeler yapacak, özellikle KOBİ’lerimiz üzerindeki yükü minimize edeceğiz.”

Vaatlerinin bütününü ilk 3 ay içinde hayata geçireceğiz

-65 yaş aylığı alan yaşlılarımız kimin yanında nerede yaşarsa yaşasın bundan sonra maaşlarında kesinti, duraksama ve engelleme olmayacak, bunun için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.”

-“Muhtarlarımızın 950 lira olan maaşlarını bin 300 liraya önümüzdeki 3 ay içinde yükseltiyoruz.

-Tüm işçi emeklilerine 1200 TL vereceğiz.

-Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sigortalısı olan esnafımızın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini tamamıyla bu 3 ay içinde kaldıracağız.

-Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkarıyoruz ve polislerin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 oranında artırıyoruz.”

Er ve erbaşların 30 TL’den 100 TL’ye çıkarıyoruz

-Şubat ayında 30 bin öğretmenin atamasını yapıyoruz

-Emeklilerimizi ve dar gelirli avatandaşlarımızı ayda 250 tl taksiytle ev sahbi yapmak için düğmeye basıyoruz.

KADINLARA YÖNELİK VAATLER

-Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürenin kıdemde değerlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

-Yoksul ailelere belirli ölçüde internet erişimi sağlayacağız.

-Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ve ev eksenli çalışan kadınlar için sosyal güvenlikleri için çalışma yapıyoruz.

-İzinsiz yapılara elektrik ve su bağlanması izni vereceğiz.

-Dünyanın neresinde olursa olsungözünden bir damla yaş akan her çocuk için seferber olacağız

GURBETÇİLERE MÜJDE

Yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik bedelini 6 bin Euro’dan 1000 Euro’ya düşürüyoruz

GENÇLERE VAATLER

-“İlk kez iş bulan her gencimizin bir yıl boyunca ücretini devlet ödeyecek. İlk 3 ay içinde yapacağımız düzenlemeyle gençlerimizin ilk yıl maaşı bizden.”

“Gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını sıfırlıyoruz. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alıyoruz. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası giderlerine destek oluyoruz. Buna göre primler iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak.”

– Ücretsiz internet düzenlemelerini süratla yapacağız

– Yeni iş kuran gençlerden 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz.

– “Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcını kaldırıyoruz. Öğrenim gören gençlerimiz pasaport alırken harç ödemeyecekler.”

ÇİFTÇİYE YÖNELİK VAATLER

-“Yemde ve gübrede KDV’yi tamamen kaldırıyoruz.

-Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek veriyoruz.

-Kırsal kalkınma desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik programlar hazırlıyoruz.”

-Anahtar teslim fabrika modelini hayata geçiriyoruz.

ELEKTRONİK KİMLİKLER GELİYOR

-Elektronik TC kimlik kartlarını vatandaşlara dağıtmaya başlıyoruz

-Statüko iktidarımızı rehin almayacak. Dogmatik tabularla ve ön yargılarla devlet yönetilemez

3 AYLIK REFORMLAR

Darbe dönemlerinden kalan mevzuattaki anti demokratik hükümler kaldırılacak.

Darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek anti demokratik hükümler kaldırılacak. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Geleneksel irfan merkezleri ve Cemevlerine hukuki statü tanınacak.

Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar yapılacak.

Siyasetin finasmanında şeffaflık artırılacak

Kıdem tazminatında ilgili taraflarla görüşülerek düzenleme yapılacak.

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.

6 AYLIK REFORMLAR

Öğretmen akademisi kurulacak. Öğretmenlerimizin bu akademilerde meslek içinde kendilerini geliştirmeleri için onlara her türlü imkan sunulacak. Okul bazlı bütçe yönetimine geçilecek. Kaynakları, öğrenciye, okula ve yerele özgü farklılıkları dikkate alacak şekilde kapsayıcı ve eşitlikçi şekilde kullanacağız.”

Vatandaşın adalete erişiminin hızlanması için gerekli adımları atacağız.

Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeler üzerindeki hukukilik yetkilerinin denetimi sınırlandırılacak

Bilirkişilik müessesesini yeniden ele alarak müstakil bir bilirkişilik kanun tasarısı hazırlanacak.

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek

Adli veidari yargıda istinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi en geç 6 ay içerisinde sağlanacak.”

Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek. Böyle uzayıp giden, yıllarca süren yargılamalara son verilecek. Yargılama süreleri ile ilgili olarak mahkeme ve dava türlerine göre ideal süreler belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

Siber güvenliğe yasal düzenleme yapılacak

Bilimsel özerkliği gelişmiş bir üniversite sistemi kurulacak.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kurulacak.

Eğitim fakülteleri yeniden yapılanacak

Özel Mesleki Orta Öğretim kurumları teşvik edilecek

Yeni Gelir vergisi kanunun çıkarılacak

Gümrüklerde tek pencere sistemine geçilecek. İşlemler kolaylaşacak.

İmar planı değişikliği sonucu ortaya çıkacak değer artışından kamunun pay almasını sağlayacak düzenlemeler mart sonuna kadar çıkarılacak

Enerji izin ve ruhsat işlemleri kolaylaştırılacak.

Patent kanunu çıkarılacak

Turkuaz kart sistemi hayata geçirilecekVasıflı yabancı işçiler bu sistemle Türkiye’de çalışacak.

1 YILLIK REFORMLAR

Yeni seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu çıkarılacak ve devlet sırrı kanunu getirilecek.

Noterlik sistemi geliştirilecek.

Sivil toplumu güçlendirmek için STK’lar düzenlenecek.Sivil toplumu şiddet ve teröre karşı durmaya davet ediyorum

İş mahkemelerinin yükünü azaltacağız

İnsanlar mahkemelere gitmeden de meslelerini çözebilecek.

Uyuşturucuyla mücadele daha etkin hale getirilecek. Çocuk hakları hukuki bağlamda korunacak.”

Meslek yüksekokulları kesinlikle yeniden yapılandırılacak

Okul bazlı bütçe dönemine girilecek

Çıraklık eğitimin altyapısı güçlendirilecek.

Yüksek Öğretime geçiş sınavlarının sayısı arttırılacak. İlk aşamada iki olacak…

Kamu ihale kanunu güncellenecek.

Damga vergisi kanunu yenilenecek.

İhtisas mahklemeleri kurulacak.

Kalkınma Bankacılığı yeniden yapılandırılacak