İspanya’da Müslüman Olmak

0

Endülüs ve İspanya İslam tarihinin en hüzünlü yeri olarak hafızalardaki yerini hala muhafaza ediyor.Peki günümüzde, İspanya’da Müslüman olmak nasıl bir şey sizin için derledik:

Bugün İspanya’da Müslüman olmak, dini özgürlüklerin çok az geliştiği bir ülkede dinsel bir azınlığın üyesi olmak demektir. İslam’ın  neredeyse beş yüz yıl yaşadığı bu ülkede şimdi Müslüman olmak, çoğunluğu  tarafından sosyal dışlanmaya maruz kalmak demektir. Göçmenlerden oluşan bir dinin üyesi olmak demektir.  İspanya’da bir Müslüman olmak, küreselleşme ve uluslararası jeopolitik bağlamında sürekli olarak saldırıya uğrayan bir dinin üyesi olmak demektir.

İspanya’da yaşayan çoğu Müslüman, göçmen ve diğer Avrupa ülkelerinin çok altında bir sosyal kalkınma düzeyin altıda yaşıyor.  Ülke de göçmen nüfus, vatandaşlığın geri kalanından bir dizi farklı yasal kurallara tabi tutuluyor. Yabancılar Yasası ve yabancılara yönelik özel kurallar, Müslümanları daha ayrımcı muameleye maruz  bırakıyor.

Ülkedeki İslamofobya,  İspanyol Müslümanların ibadet yerlerinin açılmalarına  dinleriyle ilgili diğer uygulamaların gerçekleştirilmesine de giderek zorlaştırıyor.

İspanya’da İslam’ın varlığı, nüfusun geniş kesimleri arasında direniş yaratıyor.İspanya toplumunda dinsel hoşgörünün az olması İslamiyetin yayılmasını engelliyor. Müslümanların toplumun içinde ayakta durmasına zorlaştırıyor.

kurtuba da bir cami önü

İspanya’daki Müslüman Endülüs kültüründe haberleri bile yok. Gambiyalı göçmenin Endülüs kültürü  çok fazla umurunda  değil Madrid’de hayatta kalama mücadelesi içinde,hatta İber Yarımadası’nda yüzyıllardır İslam’ın çoğunluk dini olduğunu bile bilmiyorlar.

Bütün bunlara rağmen Endülüs’de Müslüman olmak güzel bir duygu…