İsviçre’yi Bile Korona sonrası “Ekonomik Kriz Korkusu” Sardı.

0

4 Mayıs’tan ve 8 Mayıs’a kadar İsviçre milletvekilleri, küresel Covid-19 salgını sırasında zayıflamış olan ülke ekonomisinin geleceğini tartışmak için parlamentoda ‘olağanüstü bir oturum’ düzenliyorlar.

Taraflar ve milletvekilleri, İsviçre ekonomisinin en az 22 ila 35 milyar frank olduğu tahmin edilen büyük kayıplardan kurtulmasına nasıl yardımcı olacağına dair farklı görüşlere sahipler .

SVP / UDC: ‘Acil durum önlemlerinin derhal kaldırılması’

Sağcı İsviçre Halk Partisi 16 Mart’ta Federal Konsey tarafından uygulanan acil durum önlemlerinin derhal kaldırılması çağrısında bulunuyor. Partinin iddialarına göre İsviçre’de haftada 6 milyar frank  kaybediyor.

“Koronavirüse karşı alınan önlemlerin ekonomi üzerinde feci etkileri var” diyen SVP, kriz sırasında “çalışanların üçte birinden fazlasının kısmen işsiz olduğunu ve 150.000’den fazla kişinin işini kaybettiğini” ifade ettiler.

İsviçre’nin en büyük partisi, işverenlerin İsviçre sakinlerine işe alımda öncelik vermelerini ve “yüz milyonlarca frankın yurtdışına dağıtımını durdurmasını” sağlayacak insanların serbest dolaşımını askıya almasını istiyor.

Covid-19’dan ölenlerin yaklaşık yüzde 97’sinin 65 yaşın üzerindeki insanlar olduğunu ve önceden varolan patolojileri olduğunu belirten SVP, nüfusun bu kesiminin evlerinde  kalması gerektiğini belirtirken, diğerleri “bir kez daha mağazalara git, çalış ve sosyal hayata katıl – kısacası normal yaşa ”. formülünün hayata geçirmeliyiz dedi.

 

Sosyal Demokratlar: Satın alma gücünün güçlendirilmesi

Sosyalist parti, bu hafta hükümetin satın alma gücünü güçlendirmesini isteyen bir hareket sunmayı planlıyor çünkü “birçok insan haklı olarak temel ihtiyaçlarını alamamaktan haklı olarak korkuyorlar.”

Partinin lideri Roger Nordmann, “Kısmi işsizlik bağlamında, ortalama ücrete kadar olan tüm gelirler için ücretlerin yüzde 100 garantilenmesi gerekiyor.” Dedi.

Grup ayrıca bir yatırım programı ve İsviçre Ulusal Bankası (SNB) rezervleri ve yüksek gelirli bireyler tarafından finanse edilen bir fon talep ediyor.

 

Özgür Demokrat Parti parlamenter grubu “ekonominin çöküşünden kaçınılmaz, binlerce kimse işsizlik tehdit altında”

Parti ayrıca Federal Konseyin askeri ve havacılık sektörü dahil krizin üstesinden gelmek için ek fon tahsis etme girişimini de destekliyor .

PLR ayrıca Federal Konsey’i “bu krizle başa çıkmak ve gelecekte benzer krizlere hazırlık yapmak için” özel olarak araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya çağırıyor.

PDC: Sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve çocuk bakımının desteklenmesi

Hıristiyan Demokrat Parti “sağlık sistemini, sürdürülebilir ekonomiyi ve siyasi hakları güçlendirmenin” şart olduğunu ifade ettiler. Bu arada, Federal Konsey tarafından önerilen 2020 bütçesine eki oybirliğiyle onayladı.

PDC ayrıca, koronavirüs krizinden kaynaklanan gelir kaybı nedeniyle finansal yardıma ihtiyaç duyan çocuk bakım kurumlarına 65 milyon frank daha verilmesini istiyo