Koronavirüsü ABD Orta Direğini Bitirir mi ?

0

Savaşlar Doğal afetler,büyük hastalıklar toplumları farklı boyutlara taşıdığını bize tarih göstermiştir.Son Koronavirüsü de toplumları bu noktaya doğru yavaş yavaş sürüklemeye başladı.

Bu yazıda ABD deki orta sınıfı mercek altına alacağım.

Korona krizi haklı olarak insanları önceliğinde hayat kalmak birinci öncelik haline geldi. Bu süreçte ekonomi çöküyor. İnsanlar seyahat etmeyi, restoranlara gitmeyi ve alışveriş yapmayı bıraktıkça ve işletmeler satışlarının düştüğünü gördükçe, ekonomi neredeyse derin  yıkılış doğru gidiyor. yapacak.

Evsizler ve yoksullar gibi savunmasız gruplar daha da savunmasız hale gelecek ve daha geniş orta sınıf da acıyı hissedecek gibi duruyor. 1930’lardan beri orta sınıf böyle ciddi bir ekonomik tehditle karşı karşıya kalmamıştı.

1930larda Daha Derin Bir Kriz Var.

Krizler  birey ya da toplum için olsun başlangıç ​​noktaları önemlidir. Hazırlık yapanlar ve bazı rezervleri olanlar, yapmayanlardan daha iyi ücret alırlar. Şu anda ABD ile ilgili en çarpıcı şey, bu veya başka bir krize hazırlanmak için ne kadar az şey yapıldığıdır. Sağlık sistemimi sadece gelenler için kötü hazırlanmış değildir. Halkın ve devletin borcumu da çok yüksek, altyapımı çöküyor. Güvenlik ağı kırılgan ve orta sınıf ise fırtınaya kötü konumlandırılmış. Yeterince hazırlanmamış bir sağlık bakım sistemi nedeniyle, yetkililer enfeksiyon oranlarının “eğrisini düzleştirmeye” çalışıyorlar. Maalesef bu adımlar ekonomik sıkıntının artmasına sebep olabilir. uzatabilir.

ABD Ayakta Tutan Orta Sınıfı

Orta sınıf gelir artışı onlarca yıldır iyi idi. Sadece gelir artışına ayak uydurmakla kalmadı. Özellikle, Amerikan toplumun % 60’ının ortası için gelir artışı (üç kişilik bir hane için 40,00 ila 154,000 $ arasında gelir elde edenler), vergi ve transferler hesaba katıldıktan sonra 1979’dan 2016’ya kadar% 47 büyüdü. Orta sınıf gelirlerdeki büyümenin çoğu, işe gidecek ve daha yüksek ücret alan daha fazla kadın tarafından yaratıldı. Bu büyüme kaynağı sonsuza kadar devam edemezdi. Şimdi ise Amerikan halkı diğer gelişmiş ülkelerinkinin gerisinde kaldı.

Virüs Orta Sınıfı Nasıl Etkileyecek

Beklendiği gibi Korona derin bir durgunluğa yol açarsa orta sınıf gelirlerine ne olur? Bunun cevap  sağlık krizinin kendisinin yörüngesinde ve ekonomik etkilerini azaltmak için neler yapıldığına  bağlı olmasıyla görülecektir.  Büyük Buhran’dan bu yana en kötü zamanların başlangıcındayız.

Son durgunluk, daha sonra daha geniş ekonomiye yayılan bir finansal krizle tetiklendi. Bu sefer tersi göreceğiz. Ancak 2008 yılında başlayan Büyük Durgunluk’tan en büyük ders, uzun süreli bir düşüşü önlemek için hızlı ve yeterli mali teşvikle hareket etmek önemli idi.

Rakamlar Orta Sınıfın Aleyhine

Federal Rezerv faiz oranlarını zaten düşürdü ve kredi akışını sürdürmek için elinde başka araçlar da var, hükümet ancak şimdi  geçici harcamalardaki keskin düşüşü telafi edemiyor. Bu, orta sınıf ailelerin ellerine para olduğu  için değil, ekonominin omurgası oldukları için önemliler. İşletmeleri ayakta tutan bu gruptur. Tüketici harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın% 70’idir. İnsanlar, işe sahip olmadıklarında, çalışma saatleri kısıtlandığında veya gelecek hakkında emin olmadıklarında, araba ya da mobilya ya da ihtiyaçların ötesinde bir şey satın almazlar. Bunun da ötesinde, tedavilerle bunalmış bir sağlık sistemi tarafından ertelenen yaşlılar ve çocukların durumu orta direği kızdırır.

Kongre Yetersiz Kalıyor.

Kongre, hanehalkı için doğrudan nakit, işsizlik sigortası ve diğer yardım biçimlerini sağlamaya çabuk davranmalıdır. Tüm bu yardımların zaten yüksek bir federal borç üzerindeki etkileri ne olacak? Bu uzun vadede yeni endişe kaynağıdır. Şimdi endişelenme bir tarafa bırakıp  hızlı ve cesurca davranmamak hem hane halklarına hem de ekonomiye kalıcı olarak zarar verecektir.ABD orta direğinde bu kayıplar tüm dünyada ekonomiyi tutan orta sınıfları da etkileyeceğin kesindir.

Herhangi bir durgunluğun ne kadar derin olacağı konusundaki ekonomik belirsizlikler siyasi tartışmalar göz önüne alındığında, işsizlik oranındaki artışı krizi daha da derinleştirecektir.

Hane halkı gelirleri hakkında endişelenmenin yanı sıra varlıklara da odaklanılmalıdır. Ücret kaybını veya serbest meslek gelirini ortadan kaldırmanın bir yolu tasarrufları azaltmaktır. Ama orta sınıf giderek  maaşı için yaşıyor. Harcanabilir gelirin yüzdesi olarak tasarruflar, 1973’ten bu yana% 13’ten% 8’e düştü. Orta sınıfın sahip olduğu ortalama servet (toplam aktifler az toplam yükümlülük olarak tanımlanır) 87.000 dolar. Ancak likit varlıklar, yani çek hesapları, para piyasası hesapları, tasarruf hesapları ve ön ödemeli kartlar, ortalama sadece 4.000 dolar. Fed tahmin altı 10 hane yeterince giderlerin üç ay kapsayacak şekilde kaydetmiş kalmamasıdır.

Bu bağlamda ihtiyaç duyulan şey, bu süre zarfında hem aileleri hem de ekonomiyi desteklemeye yardımcı olacak bir nakit infüzyonu değil, alacaklıların öğrenci kredileri, kredi kartı borcu, ipotek ödemelerinin geri ödemesini ertelemektir.

İnsanların zorlamak  onları iflasa sürükleyebilir ve daha uzun vadede ödeme yeteneklerini daha da zayıflatabilir. Kriz geçtikten sonra küçük işletmeler ve serbest meslek sahipleri özellikle bu tür bir hoşgörüye ihtiyaç duyarlar. Amerikan orta sınıfı, birkaç hile ya da sistemi aldatanlar olabilir.Ancak büyük çoğunluk borçlarını geri ödeyecektir.

Krizi Yeni Alanlar ve Davranışlar Geliştiriyor.

Bu krizin ilginç yönlerinden biri, şimdi evden çalışan insan sayısıdır. Mevcut işgücünün yarısının üçte ikisi dir.Şirkertlerin  çoğu buna izin vermiyorlar.

Bu dönemde öğreneceğimiz bir şey, çalışanlara bu seçeneği sunmak ve belki de ebeveynlerin veya engellilerin süreçte daha fazla çalışma yeteneğini artırmak için daha agresif bir şekilde hareket edip etmeyeceğimizdir. Uzaktan çalışma, tesisler için işletme maliyetlerini düşürme, işe gidiş-geliş süresini kısaltma ve çevreyi geliştirme potansiyeline sahiptir.

Eğer kriz yönlendirilirse   orta sınıf gelir ve varlıklara yönelik ekonomik tehdidin geçici olacağı ve acil kriz geçtikten sonra ekonominin güçlü bir şekilde toparlanacağı yönündedir. Mallar ve hizmetler için bastırılmış talep nihayetinde, hanehalklarının bilançolarını onarmasına, borçlarını geri ödemesine ve daha parlak bir ekonomik gelecekle yüzleşmesine olanak tanıyacak yeni harcamaların artması, istihdam yaratılması ve daha yüksek gelirler yaratacaktır. Krizin diğer olumlu sonuçları, evimizi düzene sokma ihtiyacının, uzaktan çalışmanın fizibilitesinin ve tüm virüslerin bulaşmasını azaltmanın bir yolu olarak daha fazla işçiye ücretli hastalık izni verme ihtiyacının daha güçlü bir şekilde tanınması olabilir.