Modern çağın hastalığı bu üniversitede araştırılacak

0

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre. Hacettepe Üniversitesi, savaş, deprem, trafik kazaları, maden kazaları, fiziksel/cinsel saldırı gibi nedenlerle ruhsal travma yaşayan kişilerdeki ruhsal hastalık yaygınlığı ve ilişkili faktörlerin saptanmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve uygulamak için Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezde, üniversite personelinin stres düzeyleri ve stresle ilişkili ruhsal sorun düzeyleri de saptanacak.

Merkezin kuruluş amaçları arasında, “Ruhsal stres ve ruhsal travmanın türleri, yaygınlığı, klinikte ve toplumdaki görünümü, ilişkili faktörlerin saptanması, ruhsal stres ve travmaların neden olduğu ruhsal hastalıkların türleri, yaygınlığı, farklı görünümlerinin, klinik belirtilerinin, semptom dağılımlarının araştırılması, bu hastalıklara bağlı hastalık yükünün ve işlev kaybının değerlendirilmesi”, “Stresle ilişkili hastalıklar konusunda öğrencilerin, öğretim elemanları ve araştırma görevlilerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması”, “Araştırmalarla ortaya çıkan bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası psikiyatri, psikoloji ve tıp camiasına ve kamuoyuna duyurulması, bu yolla dolaylı olarak ve ayrıca iletişim araçları kullanılarak doğrudan toplum eğitimine katkıda bulunulması”, “Üniversite personelinin stres düzeylerinin ve stresle ilişkili ruhsal sorun düzeylerinin saptanması” başlıklarına yer verildi.

Merkezde; stresle ilişkili ruhsal hastalıklar, özellikle de savaş, deprem ve trafik kazaları gibi nedenlerle ruhsal travma yaşayan risk grupları üzerinde ruhsal hastalık yaygınlığı ve ilişkili faktörlerin saptanmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama projeleri hazırlanıp, uygulanacak. Merkezin müdürü üniversite öğretim üyeleri arasından rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilecek. Müdür, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulu’nun görüşünü de aldıktan sonra rektöre sunacak.