Müzisyenlerin Hamisi Santa Cecilia

0

Santa Cecilia, hakkında çok az bilgiye sahip olmamıza rağmen etrafı mitlerle çevrili, birçok müzisyenin bestelerine konu olan ve en büyük Hristiyan şehitlerinden biri olarak kabul edilen bir kadındır. Hristiyanlık dünyasında Bakire Meryem’den sonra ismen anılan yedi kadından biridir. Her yıl 22 Kasım tarihinde Vatikan tarafından “Santa Cecilia Günü” olarak kutlanmaktadır.

Sıradan Adanmış Bir İnanan Olan Cecilia Kimdir Ve Nasıl Azize Oldu?

Cecilia Roma’da tahmini olarak 3. yüzyılda doğmuş, kendini İsa’ya adamış hatta bekâret yemini etmiş iyi bir inandır. Fakat ebeveynleri yeminine rağmen onu zengin bir aileden gelen putperest Valerian adında bir genç ile evlendirmek ister. Ailesinin ısrarları üzerine Cecilia Valerian ile evlenir. Düğün gününde Cecilia, dizleri üzerine oturdu ve kalben Tanrı’ya şarkı söyleyerek yalvarmaya başladı. Azizleri ve melekleri bekâretini korumaları için manevi yardıma çağırarak dua etti. Ve Tanrı duasına cevap vererek onu koruması için melek gönderdi.

Putperest eşinin belki inançlı bir adanmış olabilmesi umudu ile Cecilia, düğün gecesi kendini koruyan melekten ve adanmışlığından Valerian’a bahsetti. Eşinin Meleği kanıt olarak görmek istemesi üzerine, O’na ancak Tanrı’ya inanıp, Via Appia’da bulunan Papa Urban tarafından vaftiz edilirse bu sayede gözlerinde ki perdenin kalkacağını söyledi. Valerian vaftiz olup Cecilia’nın yanına döndüğünde onu dua ederken buldu. Bu sefer sadece dua eden Cecilia’yı değil alevden kanatları olan ve ellerinde biri güllerden yapılmış diğeri de zambaklardan yapılmış iki taç taşıyan koruyucu meleği gördü. Gözlerindeki sır perdesinin kalkması ile gerçekleşen bu mucizeyle paganlıktan tam inançlı Hristiyan bir genç haline dönen Valerian Cecilia’nın öncülüğüyle kendini Tanrı’ya adadı.

Valerian gördüğü mucizeyi kardeşi Tiburtius’a anlattı. Roma Valisi gaddar Almachius’un öfkesine rağmen ikisi de kendilerini inanlara adadılar ve çalışmalar yapmaya başladılar. Roma Valisi paganlığa karşı yürütülen bu çalışmalardan haberdar olduğunda Valerian ve Tiburtius’un yakalanıp, ruhlarının tanrılardan uzaklaştıkları düşüncesi ile kafalarının kesilmesini emretti. Cecilia ölüm cezası gerçekleştirildikten sonra eşinin ve kayınbiraderinin Tanrı ile kavuşmuş bedenlerini alarak Hristiyan mezarlığına gömdü. O günden sonra yaşamı boyunca kendini tamamen Tanrı’ya ve İsa’ya adadı.

Valerian’dan başka Roma’da 400 kadar pagan inancına sahip kişilerde Tanrı’yı ve İsa’yı anlatan Cecilia sayesinde vaftiz oldular. Vali tarafından tutuklanan Cecilia en acı verici işkencelerden biri olan haşlama banyosu cezasına çarptırılarak öldürülmek istendi. Hristiyanlık dünyasında ki bir diğer mucize de burada vuku buldu. Haşlama banyosuna atılan Cecilia, mucizevi bir şekilde koruyucu meleği ve duaları ile alevlerin, sıcağın ve ateşin tenine bıraktığı yakıcı yanıkları hissetmedi. Bunun üzerine Almachius kılıcını çekerek Cecilia’nın boğazını kesmek istedi. Üç kere denemesine rağmen her seferinde başarılı olamadı. Bunun üzerine Cecilia kanlar içerisinde evinde ölüme bırakıldı. Yaşadığı bu işkencelere rağmen üç gün hayatta kaldı. Birçok inanan ve mucizeye tanıklık etmek isteyen halk akın akın O’nun evine gelmeye başladı. Cecilia onlara vaaz vermeye kanlar içerisinde de olsa devam etti. Tanrı’nın onun ruhunu alması ile birlikte Papa Urban, Cecilia’nın evini St. Cecilia Kilisesi’ne dönüştürdü.

1599 yılında Vatikan görevlileri Cecilia’nın mezarını tekrar açtılar. Bedenin diğer azizler gibi çiçek benzeri hoş bir koku ile bulandığını ve üzerinde ipek peçe içerisinde işlemeli bir elbise olduğunu gördüler. Bunun üzerine daha fazla inceleme yapmayarak mezar tekrar kapatıldı ve Cecilia adını az sayıda olan “Azize” seviyesine Vatikan tarafından yükseltilmiş oldu.

Müzik Dünyasında Onun Koruyucu Azize Olarak Sayılmasının Sebebi Neydi?

Azize Cecilia düğün gecesinde Tanrı’ya dua ederken melodileri kullanmıştır. Melodik yakarışı ile kendisine cennetten bir perde aralanarak İlahi müziği duyup hissetmiştir. Bu mucizevi olay nedeniyle tarihsel süreç içerisinde Cecilia’nın ismi her daim müzik ile birlikte anılmaya başlanmıştır.

Papalığın emri ile 16. Yüzyılda Roma’da Müzisyenler Cemaati kuruldu. Bu komisyon da ilahi müziğin koruyucuları olarak Aziz Gregory ve Azize Cecilia ilan edildi. Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Santa Cecilia Müzik Akademisi) bu cemaatin ilk resmi vücut bulmuş halidir. Günümüzde de Roma’da eğitim vermeye devam eden bu konservatuar, dünyanın birçok yerinden gelen müzisyenlere kapılarını açmaktadır.

Vatikan müzisyenleri tek bir çatı altında toplayarak kontrollü dini müziklerin bestelenmesine öncülük etmeye başladı. Ünlü bestekârlar dini formda müziklerini oluştururlarken Tanrı, İsa, Meryem, melek figürlerinin yanı sıra Azizler ve Azizelerden de ilham aldılar. Santa Cecilia ve yaşamında ki mitlerde esinlenen konuların başında gelmektedir. Henry Purcell’in Ode for St. Cecilia’s Day ve Alexander’s Feast, Charles Gounod’un St. Cecilia Mass, Benjamin Britten, Herbert Howells, Gerald Finzi, John Dryden’in Op. 30 bestesi gibi birçok bestekâr ve sanatkâr eserlerinde Santa Cecilia ve onun mucizelerinden bahsetmektedir.  Her yıl 22 Kasım tarihinde Vatikan Santa Cecilia Günü’nü ilahiler ve ona adanmış besteler ile kutlamaktadır.

http://https://www.youtube.com/watch?v=5AGUGdLj3Vo