Öğretmen anketinin sonuçları açıklandı

0

Türk Eğitim-Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Sendikamızın internet sitesi turkeğitimsen.org.tr ve 6 bağımsız internet sitesinde daha yer alan anket çalışmasına toplam 21 bin 313 kişi katıldı.

ŞUBAT’TA 30 BİN ATAMA İHTİYACI KARIŞLAMAYACAK

“Ülkemizde okullara yeterli sayıda öğretmen ataması yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 73.7’si hayır cevabı vermiştir.
“Ülkemizin öğretmen açığını giderecek ölçüde atama yapmak için kaynağının olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 84.6’sı evet cevabı vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 70.7’si Şubat’ta 30 bin atamanın yetersiz olacağını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 95.6’sı ücretli öğretmenliği olumsuz buluyor. Ücretli öğretmenliği olumlu bulmayanlara bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 39.9’u hiçbir meslek grubunda olmayan bu uygulama öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırıyor, yüzde 29.3’ü eğitimde kalite ve verim sağlanamıyor, yüzde 18’i iş garantisi yok ve çok düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar, yüzde 6.9’u ücretli öğretmenlik adeta bir istihdam modeli haline geldi, yüzde 4.4’ü iki yıllık meslek yüksek okulu ve açık öğretim mezunları bile ücretli öğretmenlik yapıyor, yüzde 1.5’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

SON 5 YIL İÇİNDE BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞ.

Ankete katılanların yüzde 79.3’ü son 5 yıl içinde bankadan kredi çektiğini, yüzde 20.7’si çekmediğini ifade etmiştir. Son 5 yıl içinde bankadan kredi çektiğini belirtenlerin yüzde 53.6’sı bireysel, yüzde 32.3’ü konut, yüzde 8.9’u taşıt, yüzde 0.8’i eğitim kredisi çekmiştir. Bu soruya diğer yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 4.4’tur.

“Şu anda üzerinizde kaç banka kredisi var?” sorusuna ankete katılanların yüzde 33.9’u 1, yüzde 22.8’i 2, yüzde 10.2’si 3, yüzde 4.9’u 4 ve üzeri, yüzde 28.2’si de hiç yok cevabı vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 44.4’ü önümüzdeki günlerde banka kredisi çekmeyi planlamaktadır.

Kredi kartı kullanıyor musunuz? sorusuna ankete katılanların yüzde 16.4’ü ara ara, yüzde 77.6’sı her zaman, yüzde 6’sı kullanmıyorum cevabı vermiştir.

“Kredi kartı kullanıyorsanız aylık kart harcamanız ne kadar?” sorusuna ankete katılanların yüzde 3.6’sı 100-300 TL, yüzde 8.2’si 301-600 TL, yüzde 9.4’ü 601-800 TL, yüzde 12.2’si 801-1.000 TL, yüzde 22.6’sı 1.001-1.500 TL, yüzde 21.1’i 1.501-2.000 TL, yüzde 11,1’i 2.001-2.500 TL, yüzde 11.8’i de 2.501 TL’den fazla olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 59’u kredi kartı borcunu düzenlik olarak ve tamamını ödeyebildiğini, yüzde 41’i ise ödeyemediğini kaydetti.

YÜZDE 86.6’SININ ALIM GÜCÜNDE SON BİR YILDA AZALMA OLMUŞ.

Ankete katılanların yüzde 86.6’sı son bir yıl içinde alım gücünde azalma olduğunu, yüzde 13.4’ü ise azalma olmadığını ifade etti.
Alım gücünde azalma olduğunu belirtenlere “alım gücünüzdeki azalmayı oransal olarak nasıl ifade edersiniz?” diye sorduk. Buna göre yüzde 5.2’si “yüzde 10’dan az”, yüzde 35.9’u “yüzde 10-20”, yüzde 30’u “yüzde 21-30”, yüzde 16.7’si “yüzde 31-40”, yüzde 7.2’si “yüzde 41-50”, yüzde 5’i de “yüzde 51’den fazla” cevabını vermiştir.

EN BÜYÜK LÜKSÜ TATİLE GİTMEK/SEYAHAT ETMEK

En büyük lüksünüz nedir? sorusuna ankete katılanların yüzde 28.4’ü tatile gitmek/seyahat etmek, yüzde 27’si dışarıda yemek yemek, yüzde 18.9’u alışveriş yapmak (giyim, kişisel bakım v.b.), yüzde 5.4’ü hobilerimle uğraşmak, yüzde 2.7’si sinemaya/tiyatroya/konsere gitmek, yüzde 2’si spor salonuna gitmek derken; yüzde 15.6’sı diğer seçeneğini işaretlemiştir.

YÜZDE 27.3’Ü EK İŞ YAPIYOR.

Ankete katılanların yüzde 27.3’ü ek iş yaptığını, yüzde 72.7’si ek iş yapmadığını ifade etmiştir. Ek iş yapanlara ne kadar zamandır ek iş yaptıklarını sorduk. Buna göre yüzde 8.9’u son 6 ay, yüzde 8.2’si 6 ay-1 yıl, yüzde 14.5’i 1-2 yıl, yüzde 17.2’si 2-4 yıl, yüzde 12.5’i 4-6 yıl, yüzde 6.6’sı 6-8 yıl, yüzde 10.7’si 8-10 yıl, yüzde 21.4’ü de 10 yıldan uzun süredir cevabını vermiştir.

Ek iş yapanlara hangi işlerde çalıştıklarını sorduk. Buna göre yüzde 32.8’i özel ders verdiğini, yüzde 21.3’ü çiftçilik yaptığını, yüzde 8.3’ü boya-badana, tamirat işleri yaptığını, yüzde 6.8’i ticaretle uğraştığını, yüzde 1.2’si taksicilik yaptığını, yüzde 1.2’si garsonluk yaptığını, yüzde 0.6’sı gece bekçiliği yaptığını, yüzde 0.4’ü aşçılık yaptığını belirtirken; yüzde 27.4’ü bu soruya diğer cevabını vermiştir.

“Aylık gıda harcamanız ne kadar?” sorusuna ankete katılanların yüzde 8.1’i 200-400 TL, yüzde 20.6’sı 401-600 TL, yüzde 23.4’ü 601-800 TL, yüzde 23.6’sı 801-1.000 TL, yüzde 16.4’ü 1.001-1.500 TL, yüzde 5.5’i 1.501-2.000 TL, yüzde 2.4’ü de 2.001 TL ve üzeri olduğunu belirtmiştir.

“Son bir yıl içinde yaptığınız gıda harcamalarınızı ondan önceki bir yıl ile mukayese ettiğinizde, herhangi bir değişim oldu mu?” sorusuna yüzde 70.3’ü arttı, yüzde 18.5’i azaldı, yüzde 11.2’si değişmedi cevabı vermiştir.

Borçlarınızı kapatmak için çektiğiniz kredi karşılığı kendi evinizi ya da ailenizin evini ipotek gösterdiniz mi? sorusuna yüzde 25.7’si evet, yüzde 74.3’ü hayır cevabı vermiştir.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIYOR.

“Alışveriş yaparken fiyat araştırması yapıyorum. Uygun etiketli ürünleri tercih ediyorum” ifadesi sizin alışveriş davranışınızı anlatıyor mu? sorusuna yüzde 93.5’i evet, yüzde 6.5’i hayır cevabı vermiştir.

“Çocuklarınızın eğitimine ya da kendi kişisel gelişiminize/eğitiminize yaptığınız harcamanın ailenizin toplam geliri içindeki payını nasıl ifade edersiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.3’ü az, yüzde 13.8’i fazla, yüzde 37.9’u orta cevabı vermiştir.

“Zor günlerimde kullanmak üzere yatırım/tasarruf yapıyorum” ifadesine katılıyor musunuz?” sorusuna yüzde 19.2’si kesinlikle katılıyorum, yüzde 50.4’ü kesinlikle katılmıyorum, yüzde 30.4’ü de kısmen katılıyorum cevabı vermiştir.
Ankete katılanların yüzde 88.7’si ek gösterge 3600’e yükseltilse ve öğretmenlere yıpranma payı verilse emekliliği hak ettiğinde emekli olacağını ifade etmiştir.

“Toplu sözleşmede 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 yılı için ise yüzde 3+4 oranında zam yapılması ekonomik kayıplarınızı telafi edecek mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 89.7’si hayır, yüzde 10.3’ü evet cevabı vermiştir.

TOPLU SÖZLEŞMEYİ HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK NİTELENDİRİYOR.

Bu yıl yapılan toplu sözleşmeyi ankete katılanların yüzde 74.6’sı hayal kırıklığı, yüzde 16.6’sı idare eder, yüzde 6.6’sı memnuniyet verici, yüzde 2.2’si de diğer cevabı vermiştir.

“2013 yılında imzalanan toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı hesaplama yönteminin 2015 yılında değiştirildiğini ve tüm memur ve emeklilerin aylık yüzde 1.8’lik kayba uğradığından haberdar mısınız?” sorusuna ankete katılanların yüzde 75.2’si evet, yüzde 24.8’i hayır cevabı vermiştir.

“Yetkili konfederasyon tarafından değiştirilen 2015 yılı enflasyon hesaplama yöntemi, alınan maaşa göre memurun aylık 40 ila 160 TL arasında zararına sebep olmaktadır. Bu maddeyi imzalayan konfederasyon başkanı nasıl davranmalıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 62.8’i istifa etmelidir, yüzde 27.8’i tüm memur ve emeklilerden özür dilemelidir, yüzde 9.4’ü de görevine devam etmelidir cevabı vermiştir.

MESLEK HASTALIĞI

Öğretmenlerin meslek hastalığına yakalanıp, yakalanmadıklarını sorduk. Ankete katılanların yüzde 32’si ses kısıklığı, ses tellerinde ödem v.b., yüzde 14’ü bel/boyun fıtığı, yüzde 9.7’si omuz ve ayak ağrıları, yüzde 8.9’u alerji, solunum yolu hastalıkları, yüzde 7.6’sı mide rahatsızlıkları, yüzde 6.7’si varis, yüzde 2.6’sı duruş bozukluğu derken; yüzde 13.6’sı ise meslek hastalığına yakalanmadığını belirtmiş, yüzde 4.9’u da diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanlara televizyonda en çok hangi programları izlediklerini sorduk. Buna göre yüzde 67.5’i haber-tartışma, yüzde 12.9’u belgesel, yüzde 6.2’si dizi, yüzde 4.4’ü film, yüzde 2.6’sı müzik-eğlence, yüzde 6.4’ü de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların yüzde 46.1’i haberleri televizyondan, yüzde 52.8’i internetten, yüzde 0.1’i radyodan takip ettiğini ifade etmiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1’dir.

Ankete katılanlara ne kadar sıklıkla kitap okudukları sorusunu yönelttik. Ankete katılanların yüzde 27.6’sı ayda bir, yüzde 17’si haftada bir, yüzde 10.3’ü iki haftada bir, yüzde 9.7’si yılda bir, yüzde 8.6’sı iki ayda bir, yüzde 7.4’ü üç ayda bir, yüzde 6.8’i altı ayda bir, yüzde 2.4’ü dört ayda bir derken; yüzde 10.2’si hiç kitap okumadığını belirtmiştir.

TERÖR EN ÇOK EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Ankete katılanlara “Bir güvenlik sorunu olan terör ülkemizde en çok hangi alanı etkilemektedir?” sorduk. Yüzde 63.7’si ekonomi, yüzde 23.7’si eğitim, yüzde 0.9’u sağlık, yüzde 11.7’si diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların yüzde 84.8’si erkek, yüzde 15.2’si kadın. Yüzde 12.1’i bekâr, yüzde 87.9’u evli. Yüzde 79.6’sının çocuğu var, yüzde 20.4’ünün çocuğu yok. Çocuğu olanların yüzde 26.8’inin 1, yüzde 51.2’sinin 2, yüzde 17.7’sinın 3, yüzde 4.3’ünün de 4 ve üzeri çocuğu bulunmaktadır. Yüzde 75.4’ü öğretmen, yüzde 12.7’si müdür yardımcısı, yüzde 11.1’i müdür, yüzde 0.8’i de müdür başyardımcısı. Ankete katılan öğretmenlerin aylık gelirleri yüzde 15.3’ü 2.220-2.500 TL, yüzde 50.9’u 2.501-3.000 TL, yüzde 22.6’sı 3.001-3.500 TL, yüzde 11.2’si de 3.501 TL ve üzerinde ücret aldığını belirtmektedir.