Türkiye yaşlanıyor!

0

80 yıl önce 16,1 milyon kişilik Türkiye nüfusunun neredeyse yarıya yakını çocuktu, 2014 sonu itibarıyla 77,7 milyonun 4’te biri çocuk. 1935’te nüfusun yüzde 3,5’ini bugün ise yüzde 8’ini yaşlı nüfus oluşturuyor.

Türkiye’de yaşlı nüfus artarken, çocukların toplam nüfus içindeki payı ise sürekli azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden göre, 1935’te 16 milyon 158 bin 18 olan Türkiye nüfusu, 1950’de 20 milyonu, 1965’te 30 milyonu, 1975’te 40 milyonu, 1985’te 50 milyonu, 2000’de 65 milyonu, 2007’de 70 milyonu, 2012 yılında da 75 milyon kişiyi aştı. 2014 sonu itibarıyla 77 milyon 695 bin 904 kişi olarak belirlenen Türkiye nüfusunun, yüzde 24,3’ü 0-14 yaş, yüzde 67,8’i 15-64 yaş arasında (52 milyon 640 bin 512 kişi) ve yüzde 8’i de 65 yaş ve üzerinde bulunuyor.

Yıllar itibarıyla nüfusun gelişimine bakıldığında, ülkedeki doğurganlık hızının azalmasına bağlı olarak genç nüfus oranının sürekli azaldığı, yaşam kalitesinin artmasına bağlı olarak, yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfusun ise sürekli arttığı gözleniyor.

Çocuk nüfus azalıyor

80 yıl önce 16,1 milyon kişilik Türkiye nüfusunun yarıya yakını çocuktu. 1935’te ülkede 0-14 yaş grubunda 6 milyon 662 bin 593 kişi, 65 yaş ve üzerinde ise 628 bin 41 kişi yaşıyordu. çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı yıllar içinde hep azaldı. 0-14 yaş grubu çocukların genel nüfusa oranı 1990’da yüzde 35’e (toplam nüfus 56,4 milyon kişi), 2000 yılında yüzde 29,8’e (toplam nüfus 67,8 milyon kişi) ve 2014 yılı sonunda da yüzde 24,3’e kadar geriledi.

2014 sonu itibarıyla 77,7 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık 4’te biri çocuk. Ülkede, 0-14 yaş arasında 18,8 milyon kişi, 65 yaş üzerinde ise 6,2 milyon kişi bulunuyor.

2075’te 1/3’ü yaşlı olacak

TÜİK tarafından hazırlanan, toplam doğurganlık hızının doğal akışı içinde azalıp, 2050 yılında 1,65’e düştüğü, bu mtarihten sonra artışa geçerek 2075 yılında 1,85 değerine ulaştığı doğurganlık senaryosu ile yaptığı temel projeksiyona göre, çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı 2023 yılında yüzde 21,2, 2050 yılında yüzde 15,7, 2075 yılında da yüzde 14,6’ya kadar gerileyecek. Yaşlı nüfus oranı ise 2023’te yüzde 10’u, 2050’de yüzde 20’yi aşacak. Türkiye’nin 65 yaş ve üzerindeki nüfusu 2075 yılında genel nüfusun yüzde 27,7’sini oluşturacak.